BHP

Oferujemy usługi BHP i P.POŻ. z zakresu:

·Pełnienia zadań służby BHP i stałej obsługi wszystkich zagadnień z nim związanych,

·Kompleksowych przeglądów zgodności obiektu z wymogami standardów BHP i P.POŻ.,

·Wykonania kompletnych instrukcji BHP i P.POŻ

·Wykonywania dokumentów zabezpieczenia stanowisk przed wybuchem

·Przeglądów, konserwacji i napraw sprzętu gaśniczego,

·Doradztwa związanego z wyposażeniem obiektów w sprzęt gaśniczy oraz inne urządzenia, a także w znaki informacyjno-ostrzegawcze,

·Prowadzenia szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu BHP dla różnego rodzaju grup zawodowych,

·Badania okoliczności i przyczyn wypadków w pracy, w którego skład wchodzą m.in.: sporządzanie dokumentacji powypadkowej, tworzenie i prowadzenie rejestrów wypadkowych i chorób zawodowych, jak również sporządzanie kart statystycznych wypadków dla GUS,

·Doradzania i nadzoru w przypadkach prowadzenia przez wykonawców prac szczególnie niebezpiecznych,

·nadzoru P.POŻ.,

·obsługi z zakresu Ochrony Środowiska,

·opracowań dokumentacji oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Państwa firmie oraz zapoznania wszystkich pracowników z jej wynikami,

·doradztwa w sprawach ergonomii i organizacji stanowisk pracy,

·wprowadzenia rejestrów badań i kart pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, które występują na stanowiskach pracy,

·doradzania w sprawach ustalania norm przydziału odzieży roboczej i ochronnej, jak również środków ochrony indywidualnej dla pracowników,

·reprezentacji pracodawców w kontaktach z organami administracji publicznej, które sprawują nadzór nad warunkami w pracy i PSP, przygotowania wymaganych dokumentów, udziału w kontrolach w imieniu pracodawcy, jak również udzielania odpowiedzi na różnego rodzaju pisma,

·opracowania programów zapobiegania poważniejszym awariom.

W zakresie naszych usług znajduje się również:

·opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,

·opracowywanie instrukcji BHP,

·wykonywanie dokumentów zabezpieczenia przed wybuchem,

·tworzenie Raportów o Bezpieczeństwie,

·tworzenie Programów Zapobiegania Poważnym Awariom,

·analiza bezpieczeństwa,

·opracowanie instrukcji stanowiskowych,

·tworzenie regulaminów pracy,

·ocena ryzyka zawodowego,

·analiza stanu BHP i P.POŻ.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/hotelfus/ftp/agabitwp/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *