Szkolenia p-poż

Szkolenia p-poż.

Świadczymy również szkolenia, które ułatwiają wdrożenie wszelkich procedur i instrukcji, pomagają rozwiązać ewentualne problemy oraz gwarantują prawidłowe przystosowanie zakładu pracy do aktualnych przepisów prawa.

Nasze usługi to kompleksowa pomoc i szkolenia we wszelkich kwestiach związanych z bezpieczeństwem pożarowym w przedsiębiorstwach dowolnego typu. Organizujemy również praktyczne szkolenia p.poż.